Selskapet har utviklet seg til å jobbe aktivt med bioteknologi for å løse utfordringer i moderne havbruk.

2023 blir et viktig prosjektår for selskapet. Gjennom året skal vi etablere og kvalitetssikre analyser for identifisering og kvantifisering av smittestoffer i laksens produksjonsmiljø. Denne informasjonen sammen med kunnskap om smittedynamikk muliggjør varslingssystemer for sykdom. Partnere i prosjektet er Thermo Fisher Scientific og NMBU Veterinærhøgskolen. Målsetningen med varslingssystemet er å legge til rette for proaktivt fiskehelsearbeid i inn og utland. Tilskuddet vi fikk fra Innovasjon Norge gjør det mulig å gjennomføre prosjektåret og legger til rette for kommersialisering av produktet.