Hygieneinspeksjon

Hygieneinspeksjoner er viktige kontroller i biosikkerhetsarbeidet i havbruksnæringen. Brønnbåter, servicefartøy og utstyr som brukes ved oppdrag i akvakulturanlegg og som forflyttes mellom anlegg, soner og regioner kan utgjøre en potensiell smittevei mellom fiskegrupper. Grundig vask og desinfeksjon av båter og utstyr er derfor viktige risikoreduserende tiltak.  Vi tilbyr hygieneinspeksjoner av brønnbåter, servicefartøy og utstyr som krever attest på godkjent vask og desinfeksjon.

24/7 VAKTTELEFON:

+47 480 20 669