Dette meddeler daglig leder i Salmax Group Jakob Mo (til høyre i bildet) og Rådgiver i Proneo Vidar Knoff. Salmax Group ble nylig tatt opp i inkubatoren etter en periode i Proneo preinkubator og godkjenning av styret i Proneo. 

«Proneo har vært en viktig støttespiller for oss i vår oppstartsfase og har koblet oss sammen med viktige ressurser som bl.a. har ledet til at vi nå kan jobbe mot kommersialisering av våre produkter og tjenester.» – Jakob Mo 

Deltakelse i Proneo inkubator betyr at bedriften får oppfølging og en-til-en rådgivning rundt forretningsutvikling fra idé til marked. Inkubatorbedriftene får tilgang til kompetanse fra hele Proneo samt spesialistkompetanse fra våre mange samarbeidspartnere. Proneo åpner også opp et veletablert nettverk mot industrien, forskningsinstitusjoner, virkemiddelapparatet og investormiljøer. Proneo har egen avdeling lokalisert ved InnovArena på Rørvik, i tillegg til øvrige avdelingskontor på Flatanger, Verdal og Stjørdal.

«Proneo er stolt av å tilby Salmax Group plass i inkubator-programmet. Proneo har over mange år bidratt til at mange trønderske oppstartselskaper har lykkes både nasjonalt og internasjonalt – og nå bidrar Proneo med våre ekstra hestekrefter for at Salmax Group skal nå sine mål og ambisjoner» – Vidar Knoff