Ved etablering av det nye servicfartøyet er det vesentlig at vedlikehold og sikkerhetsstyringsystemer er på plass. Dette krever både mye tid og kompetanse.

Vi har derfor inngått ett samarbeid med Navis Maritime As for å sikre kvalitet i arbeidshverdagen!