Personvernerklæring

GENERELLE VILKÅR

Gjelder for enhver leveranse av tjenester fra Salmax.no til kunden («Kunden»).

  1. ANNONSEREGLER

1.1 Om innhold i nettsiden

Alle opplysninger i nettside er korrekte, inkludert opplysninger om produktet og kontaktopplysninger. Det er ikke tillatt å legge inn annonser på vegne av andre uten at Salmax har godkjent det.

Annonsen tillates publisert på følgende språk: Norsk, svensk, dansk og engelsk.

1.2 Bilder

Bildene i annonsen skal være bilder av det produktet som selges. Dersom det benyttes illustrasjonsfoto skal det opplyses om dette.

  1. VIDERESALG AV ANNONSEPLASS

Kunden har ikke rett til å opptre som annonseagent eller på annen måte videreselge annonseplass på Salmax.no til andre.

  1. BETALING OG PRISJUSTERINGER

Gjeldene prisliste i betingelser for ansatte i SALMAX Group AS blir tilgjengelig ved å ta kontakt med våre ansatte.

Fakturering skjer fortløpende med mindre annet er avtalt.

Dersom kunden ikke betaler innen den fastsatte betalingsfrist, påløper forsinkelsesrente og purregebyr i henhold til de til enhver tid gjeldende satser.

SALMAX Group AS forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling dersom SALMAX Group AS ikke finner kunden kredittverdig.

SALMAX Group AS forbeholder seg retten til å endre prislisten i betingelsene for ansatte uten varsel, men kunden faktureres alltid etter prislisten som var gjeldene på bestillingstidspunktet.

  1. ENDRING I TJENESTEN

SALMAX Group AS forbeholder seg retten til å foreta løpende endringer i tjenestene.

  1. MISLIGHOLD

Så lenge mislighold ikke er rettet kan kunden holde tilbake betalingen for den delen av arbeidet som er misligholdt.    

Blir misligholdet ikke rettet, kan kunden kreve forholdsmessig prisavslag.        

Kunden kan ikke kreve avslag i avtalt pris hvis kunden eller tredjeperson hindrer utleieren i å levere den avtalte tjenester eller å rette mangler.