Skyter inn penger i oppstartselskap.

Havbruksinvestorene Aino Olaisen, Harry Bøe og Børge Lorentzsen går inn i Salmax Group, gjennom henholdsvis Olaisen Blue Rogn AS og SS-Invest AS. De får en eierandel på 17 prosent hver og går begge inn i Salmax Group-styret.

– Salmax Group har et sterkt og kompetent team med inngående og praktisk kunnskap om norsk havbruksnæring. Samtidig har selskapet og de ansatte visjoner og konsepter som vil løse bransjeutfordringer innen fiskevelferd, fiskehelse og bærekraft. Derfor går vi inn i selskapet, sier Stine Svanevik.

Svanevik er daglig leder i Olaisen Blue Rogn, selskapet Nova Sea-eierne Aino og Maria Olaisens har etablert for tidligfaseinvesteringer. Emisjonspartner SS-Invest eies av Norsk Fisketransport-gründerne Harry Bøe og Børge Lorentzsen.

– Vi trenger flere norske gründere som brødrene Mo, som tør satse og legge ned arbeidet som kreves for å lykkes, sier Harry Bøe.

Klar for neste steg
– Våre nye eiere kommer inn med svært relevant kompetanse og nettverk relevant for oss. De blir gode, faglige sparringspartnere og løfter Salmax Group fra såkorn-fasen, sier gründer og daglig leder Jakob Mo.

Salmax Group ble etablert i 2020 av det unge brødreparet Mo fra Kolvereid. Mens Jakob (27) er veterinær er Johan (23) havbrukstekniker. Med et felles sterkt ønske om å gjøre norsk laksenæring enda bedre, mener de at løsningene for det moderne havbruket ligger i krysningspunktet mellom biologi og teknologi. I dag tilbyr Salmax Group service- og veterinærtjenester til oppdrettsnæringen, samtidig som selskapet driver omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen bioteknologi.

Bedre sykdomsvarsling
I 2023 startet Salmax Group et samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen og Thermo Fisher Scientific for å utvikle et nytt og mer effektivt varslingsystem for sykdom i lakseoppdrett. Med støtte fra Innovasjon Norge er selskapet nå i posisjon til å kommersialisere produktet.

– Det overrasker kanskje ingen at vi er spesielt interessert i teknologikonseptet Salmax utvikler. Vi tror at vårt nettverk og kompetanse er riktig for å hjelpe dem videre, sier Stine Svanevik.

– Vi får nå enklere tilgang på prøvemateriale og lokaliteter for uttesting og verifisering av analyseverktøyene våre, og kan utvikle konsepter, produkter og tjenester raskere, sier Jakob Mo.

 

Innlegget er opprinnelig publisert på iLaks. https://ilaks.no/olaisen-og-boe-gar-inn-i-salmax-group/