Vi søker matroser!

Stillingstittel: Matros
Arbeidsgiver: Salmax Group AS
Arbeidsted: M/S ENDEAVOUR
Annonsetype: Fast stilling
Søknadsfrist: 31.03.2024

 

Beskrivelse av arbeidsgiver:

Salmax Group AS ble etablert i 2020 og har hovedkontor på Kolvereid i Nærøysund kommune. Selskapet tilbyr veterinær- og servicetjenester for norsk oppdrettsnæring og jobber med løsninger for bærekraftig og fremtidsrettet havbruk.

Som følge av den nye satsingen med eget servicefartøy trenger vi flere flinke medarbeidere og søker derfor etter to matroser til 100 % fast stilling. Fartøyet er en 15m NabHyb, levert av Moen Marin. Fartøyet opererer for tiden på spot i produksjonsområde 7. Vi tilbyr arbeidsplass på et moderne servicefartøy med gode fasiliteter. Turnusarbeid og gode lønnsbetingelser.

Har du lyst på en variert arbeidshverdag innen havbruksnæringen? Søk hos oss!

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant fagbrev/ferdighetssertifikat
 • Erfaring fra arbeid på servicefartøy
 • D6 begrenset/D6
 • Helseattest
 • Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • Førerkort klasse B
 • Du er en person med godt humør, gode samarbeidsegenskaper og ståpåvilje. Du må like å jobbe selvstendig og sammen i team.

Hvis du finner overnevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. Dersom det ønskes mer informasjon om stillingen kan du kontakte prosjektleder Johan Mo.

 

Kontaktperson
Johan Mo
(+47) 977 12 623
Johan.mo@salmax.no


Endeavour i drift gjennom Salmax

Vår nyeste satsing i Salmax Group! Serviceteamet har nylig overtatt servicefartøyet Endeavour! En hybrid og robust katamaran bygd av Moen Marin. Fartøyet er 15m lang og 12m bred. Har to kraner, tre capstan, 60T dekksvinsj, taupinner, haikjeft og platelås. Fartøyet er også utstyrt med ROV av type Argus rover. Fartøyet opererer for tiden på spot.

 

Service-avdelingen nå kan levere tjenester fra eget servicefartøy – en målsetning for teamet siden etableringen av selskapet i 2020. En milepæl er nådd!

 

Første dag etter overtakelse var fartøyet i oppdrag for kunde.

 

Ta kontakt for mer info og tilbud!

 

Fartøyet:

 • Nab-Cat 1512 Hybrid
 • 2 kraner
 • 60 T vinsj
 • Taupinner og haikjeft
 • Platelås
 • ROV

 

Kontakt:

Mobil: +47 977 12 623

E-post: Johan.mo@salmax.no


Vi søker veterinær/ fiskehelsebiolog

Stillingstittel: Veterinær/ Fiskehelsebiolog
Arbeidsgiver: Salmax Group AS
Arbeidssted: Kolvereid
Annonsetype: Fast stilling
Søknadsfrist: 26.04.2024

 

Beskrivelse av arbeidsgiver:

Salmax Group AS ble etablert i 2020 og har hovedkontor på Kolvereid i Nærøysund kommune. Selskapet tilbyr veterinær- og servicetjenester for norsk oppdrettsnæring og jobber med løsninger for bærekraftig og fremtidsrettet havbruk.

Vi trenger flere folk på laget og søker veterinær/ fiskehelsebiolog til 100 % fast stilling. Vi søker en person med klinisk erfaring og god kjennskap til fiskehelse-relaterte problemstillinger.

Vår nyeste satsning går målrettet på problemstillinger i settefisk- og landbasert matfiskproduksjon. Vi søker derfor en fagperson med interesse og kunnskap om relevante problemstillinger tilknyttet denne type produksjon. Som veterinær/ fiskehelsebiolog i Salmax Group kobles du sammen med vår FoU-avdeling (Salmax Research). På denne måten kan du kombinere klinisk fiskehelsearbeid med forsknings- og utviklingsarbeid. Stillingen gir mulighet til faglig utvikling og faglige interessante problemstillinger.

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra klinisk praksis med fiskehelse
 • Erfaring og interesse for settefiskproduksjon og landbasert oppdrett er ønskelig
 • Ledererfaring er en fordel
 • Beherske et skandinavisk språk samt engelsk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Du er en person med godt humør, gode samarbeidsegenskaper og ståpåvilje. Du må like å jobbe selvstendig og sammen i team.

 

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. Dersom det ønskes mer informasjon om stillingen kan du kontakte CEO Jakob Mo

Kontaktperson

Jakob Mo
(+47) 480 20 669
jakob.mo@salmax.no


Vi søker servicemedarbeider

Stillingstittel: Servicemedarbeider
Arbeidsgiver: Salmax Group AS
Arbeidssted: Kolvereid
Annonsetype: Fast stilling
Søknadsfrist: 29.02.2024

 

Beskrivelse av arbeidsgiver:

Salmax Group AS ble etablert i 2020 og har hovedkontor på Kolvereid i Nærøysund kommune. Selskapet tilbyr veterinær- og servicetjenester for norsk oppdrettsnæring og jobber med løsninger for bærekraftig og fremtidsrettet havbruk.

Som følge av økt oppdragsmengde trenger vi flere folk på laget. Vi søker derfor etter en servicemedarbeider til 100 % fast stilling. Vi kan tilby arbeid om bord på ulike fartøy som utøver arbeid på norske akvakulturanlegg. Har du lyst på en variert arbeidshverdag innen havbruksnæringen? Søk hos oss!

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Fagbrev innen akvakultur
 • Erfaring fra arbeid på servicefartøy
 • D6 begrenset/ D6
 • Helseattest
 • Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • Førerkort klasse B
 • Du er en person med godt humør, gode samarbeidsegenskaper og ståpåvilje. Du må like å jobbe selvstendig og sammen i team.

 

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. Dersom det ønskes mer informasjon om stillingen kan du kontakte prosjektleder Johan Mo.

Kontaktperson
Johan Mo
(+47) 977 12 623
johan.mo@salmax.no


Olaisen og Bøe går inn i Salmax Group

Skyter inn penger i oppstartselskap.

Havbruksinvestorene Aino Olaisen, Harry Bøe og Børge Lorentzsen går inn i Salmax Group, gjennom henholdsvis Olaisen Blue Rogn AS og SS-Invest AS. De får en eierandel på 17 prosent hver og går begge inn i Salmax Group-styret.

– Salmax Group har et sterkt og kompetent team med inngående og praktisk kunnskap om norsk havbruksnæring. Samtidig har selskapet og de ansatte visjoner og konsepter som vil løse bransjeutfordringer innen fiskevelferd, fiskehelse og bærekraft. Derfor går vi inn i selskapet, sier Stine Svanevik.

Svanevik er daglig leder i Olaisen Blue Rogn, selskapet Nova Sea-eierne Aino og Maria Olaisens har etablert for tidligfaseinvesteringer. Emisjonspartner SS-Invest eies av Norsk Fisketransport-gründerne Harry Bøe og Børge Lorentzsen.

– Vi trenger flere norske gründere som brødrene Mo, som tør satse og legge ned arbeidet som kreves for å lykkes, sier Harry Bøe.

Klar for neste steg
– Våre nye eiere kommer inn med svært relevant kompetanse og nettverk relevant for oss. De blir gode, faglige sparringspartnere og løfter Salmax Group fra såkorn-fasen, sier gründer og daglig leder Jakob Mo.

Salmax Group ble etablert i 2020 av det unge brødreparet Mo fra Kolvereid. Mens Jakob (27) er veterinær er Johan (23) havbrukstekniker. Med et felles sterkt ønske om å gjøre norsk laksenæring enda bedre, mener de at løsningene for det moderne havbruket ligger i krysningspunktet mellom biologi og teknologi. I dag tilbyr Salmax Group service- og veterinærtjenester til oppdrettsnæringen, samtidig som selskapet driver omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen bioteknologi.

Bedre sykdomsvarsling
I 2023 startet Salmax Group et samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen og Thermo Fisher Scientific for å utvikle et nytt og mer effektivt varslingsystem for sykdom i lakseoppdrett. Med støtte fra Innovasjon Norge er selskapet nå i posisjon til å kommersialisere produktet.

– Det overrasker kanskje ingen at vi er spesielt interessert i teknologikonseptet Salmax utvikler. Vi tror at vårt nettverk og kompetanse er riktig for å hjelpe dem videre, sier Stine Svanevik.

– Vi får nå enklere tilgang på prøvemateriale og lokaliteter for uttesting og verifisering av analyseverktøyene våre, og kan utvikle konsepter, produkter og tjenester raskere, sier Jakob Mo.

 

Innlegget er opprinnelig publisert på iLaks. https://ilaks.no/olaisen-og-boe-gar-inn-i-salmax-group/


𝐄𝐧 𝐁𝐫𝐨 𝐌𝐞𝐥𝐥𝐨𝐦 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫: 𝐒𝐚𝐥𝐦𝐚𝐱' 𝐒𝐚𝐦𝐚𝐫𝐛𝐞𝐢𝐝 𝐦𝐞𝐝 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞𝐧𝐬𝐤 𝐄𝐤𝐬𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐞

Salmax hadde nylig den store æren av å være vertskap for Dr. Javiera Ortiz-Severín, en fremtredende chilensk gjesteforsker, i et samarbeidsinitiativ med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Dette besøket representerer et betydningsfullt fremskritt i vår kontinuerlige søken etter innovasjon og bærekraft innen akvakultur.

Dr. Ortiz-Severíns arbeid i Chile, som dekker nøkkelområder som antimikrobiell resistens, bakteriell virulens og studier av mikrobielle samfunn, har direkte relevans for vår sektor. Hennes nåværende forskningsprosjekt fokuserer på kartlegging av antibiotikaresistensgener og karakterisering av mikrobiotasammensetningen i vannet fra oppdrettsanlegg. I Chile, hvor overforbruk av antibiotika for å bekjempe infeksjonssykdommer i akvakultur utgjør en reell trussel for økende antibiotikaresistens, er arbeid som hennes avgjørende for å identifisere og adressere disse utfordringene.

Gjennom vårt engasjement har Dr. Ortiz-Severín hatt muligheten til å sammenligne disse forholdene med den norske modellen, hvor bruken av antibiotika i produksjonen av atlantisk laks er minimal. Ved å legge til rette for hennes tilgang til lokale fasiliteter og partnere, har vi ikke bare bidratt til hennes forskning, men også beriket vår egen forståelse og praksis.

Vi mener at det ligger betydelige muligheter skjult i metagenomet til akvatiske miljøer. Dr. Ortiz-Severíns forskning kan avdekke nye forståelser som kan bidra til å forbedre både bærekraft og dyrevelferd i vår sektor. Vi ser i spenning frem til de endelige resultatene av hennes arbeid, overbevist om at de vil gi verdifulle innsikter for fremtiden.

Dette besøket har ikke bare styrket Salmax' internasjonale forbindelser, men også åpnet dørene for nye og spennende samarbeidsmuligheter. Vi forplikter oss til å fortsette dette fruktbare samarbeidet, som vil styrke vår visjon og legge grunnlaget for en mer bærekraftig og ansvarlig fremtid innen akvakultur.

***𝘐𝘯 𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩***
𝐀 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐬: 𝐒𝐚𝐥𝐦𝐚𝐱'𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞𝐚𝐧 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐞
Salmax recently had the great honor of hosting Dr. Javiera Ortiz-Severín, a distinguished Chilean guest researcher, in a collaborative initiative with the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). This visit represents a significant step in our ongoing quest for innovation and sustainability in aquaculture.

Dr. Ortiz-Severín’s work in Chile, encompassing key areas such as antimicrobial resistance, bacterial virulence, and microbial community studies, has direct relevance to our sector. Her current research project focuses on mapping antibiotic resistance genes and characterizing the microbiota composition in water from aquaculture facilities. In Chile, where the overuse of antibiotics to combat infectious diseases in aquaculture poses a real threat for increasing antibiotic resistance, work like hers is essential to identify and address these challenges.

Through our engagement, Dr. Ortiz-Severín has had the opportunity to compare these conditions with the Norwegian model, where the use of antibiotics in the production of Atlantic salmon is minimal. By facilitating her access to local facilities and partners, we have not only contributed to her research but also enriched our own understanding and practice.

We believe that significant opportunities lie hidden in the metagenome of aquatic environments. Dr. Ortiz-Severin’s research could uncover new understandings that can help improve both sustainability and animal welfare in our sector. We eagerly await the final results of her work, confident that they will provide valuable insights for the future.

This visit has not only strengthened Salmax's international connections but also opened the doors to new and exciting collaborative opportunities. We are committed to continuing this fruitful collaboration, which will strengthen our vision and lay the groundwork for a more sustainable and responsible future in aquaculture.


Aqua Nor 2023 🐟

En innholdsrik uke i Trondheim er over for denne gang. Årets messe ble en braksuksess og vi er svært fornøyde med dagene.

Aqua Nor viser omfanget og betydningen av havbruksnæringen. Energien og given næringen har for å bygge en framtidsrettet og bærekraftig matproduksjon er helt unik, og vi er stolte av å være en del av denne næringen. Samarbeid og nytenking er nøkkelord i denne sammenheng og vi har god tro på at næringen i fellesskap vil løse de biologiske utfordringene næringen står overfor.

Alexander, Johan og Jakob representerte Salmax Group under årets Aqua Nor og dagene ble brukt til samtaler og møter med eksisterende og nye samarbeidspartnere. Takk for hyggelige samtaler 😊

Vi gleder oss allerede til neste gang! 🤩


Vi søker servicemedarbeider og maskinist!

Stillingstittel: Servicemedarbeider og Maskinist
Arbeidsgiver: Salmax Group AS
Arbeidssted: Kolvereid
Annonsetype: Fast stilling
Søknadsfrist: 31.09.2023

 

Beskrivelse av arbeidsgiver:

Salmax Group AS ble etablert i 2020 og har hovedkontor på Kolvereid i Nærøysund kommune. Selskapet tilbyr veterinær- og servicetjenester for norsk oppdrettsnæring og jobber med løsninger for bærekraftig og fremtidsrettet havbruk.

Som følge av økt oppdragsmengde trenger vi flere folk på laget. Vi søker derfor etter en servicemedarbeider og en maskinist til 100 % fast stilling. Vi kan tilby arbeid om bord på ulike fartøy som utøver arbeid på norske akvakulturanlegg. Har du lyst på en variert arbeidshverdag innen havbruksnæringen? Søk hos oss!

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

Servicemedarbeider:

 • Fagbrev innen akvakultur
 • Erfaring fra arbeid på servicefartøy
 • D6 begrenset/ D6
 • Helseattest
 • Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • Førerkort klasse B
 • Du er en person med godt humør, gode samarbeidsegenskaper og ståpåvilje. Du må like å jobbe selvstendig og sammen i team.

Maskinist:

 • Relevant fagbrev
 • Erfaring fra arbeid rundt maritim sektor
 • Helseattest
 • Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • Førerkort klasse B
 • Løsningsorientert
 • Du er en person med godt humør, gode samarbeidsegenskaper og ståpåvilje. Du må like å jobbe selvstendig og sammen i team.

 

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. Dersom det ønskes mer informasjon om stillingen kan du kontakte utviklingsrådgiver Eirik Mo.

Kontaktperson
Eirik Mo
(+47) 476 03 211
Eirik.mo@salmax.no


Vi søker servicemedarbeider

Stillingstittel: Servicemedarbeider
Arbeidsgiver: Salmax Group AS
Arbeidssted: Kolvereid
Annonsetype: Fast stilling
Søknadsfrist: 31.07.2023

 

Beskrivelse av arbeidsgiver:

Salmax Group AS ble etablert i 2020 og har hovedkontor på Kolvereid i Nærøysund kommune. Selskapet tilbyr veterinær- og servicetjenester for norsk oppdrettsnæring og jobber med løsninger for bærekraftig og fremtidsrettet havbruk.

Som følge av økt oppdragsmengde trenger vi flere folk på laget. Vi søker derfor etter en servicemedarbeider til 100 % fast stilling. Vi kan tilby arbeid om bord på ulike fartøy som utøver arbeid på norske akvakulturanlegg. Har du lyst på en variert arbeidshverdag innen havbruksnæringen? Søk hos oss!

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Fagbrev innen akvakultur
 • Erfaring fra arbeid på servicefartøy
 • D6 begrenset/ D6
 • Helseattest
 • Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk
 • Førerkort klasse B
 • Du er en person med godt humør, gode samarbeidsegenskaper og ståpåvilje. Du må like å jobbe selvstendig og sammen i team.

 

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. Dersom det ønskes mer informasjon om stillingen kan du kontakte utviklingsrådgiver Eirik Mo.

Kontaktperson
Eirik Mo
(+47) 476 03 211
Eirik.mo@salmax.no


Salmax Group er nå en del av Proneo inkubator!

Dette meddeler daglig leder i Salmax Group Jakob Mo (til høyre i bildet) og Rådgiver i Proneo Vidar Knoff. Salmax Group ble nylig tatt opp i inkubatoren etter en periode i Proneo preinkubator og godkjenning av styret i Proneo. 

«Proneo har vært en viktig støttespiller for oss i vår oppstartsfase og har koblet oss sammen med viktige ressurser som bl.a. har ledet til at vi nå kan jobbe mot kommersialisering av våre produkter og tjenester.» - Jakob Mo 

Deltakelse i Proneo inkubator betyr at bedriften får oppfølging og en-til-en rådgivning rundt forretningsutvikling fra idé til marked. Inkubatorbedriftene får tilgang til kompetanse fra hele Proneo samt spesialistkompetanse fra våre mange samarbeidspartnere. Proneo åpner også opp et veletablert nettverk mot industrien, forskningsinstitusjoner, virkemiddelapparatet og investormiljøer. Proneo har egen avdeling lokalisert ved InnovArena på Rørvik, i tillegg til øvrige avdelingskontor på Flatanger, Verdal og Stjørdal.

«Proneo er stolt av å tilby Salmax Group plass i inkubator-programmet. Proneo har over mange år bidratt til at mange trønderske oppstartselskaper har lykkes både nasjonalt og internasjonalt - og nå bidrar Proneo med våre ekstra hestekrefter for at Salmax Group skal nå sine mål og ambisjoner» - Vidar Knoff