Vi har flyttet inn i nye kontorlokaler i Sentrumsgata 6 på Kolvereid.

Bygget har fått navnet «Beddingen» og huser bl.a. et bredt fagmiljø innen maritim sektor, havbruk og markedsføring. Begrepet «Beddingen» kommer fra ordet bedding som er fundamentet båtene står på under bygging på verft, og i overført betydning betyr «på Beddingen» under arbeid. En god plass å være for en oppstartsbedrift!